Uitrusting

Wapens

Luchtgeweer

Het luchtgeweer is een enkelschotswapen en ingericht voor het verschieten van loden 4,5 mm diabolo-kogeltjes. De richtmiddelen zijn diopter en ringkorrel met korreltunnel. Het gewicht van het wapen met richtmiddelen is maximaal 5,5 kg en de totale lengte maximaal 850 mm. Het is niet noodzakelijk een eigen wapen te bezitten. 16

Alle leden, die niet over een eigen wapen beschikken kunnen vrij gebruik maken van een van de voorhanden zijnde moderne verenigingswapens. Is men echter wel in het bezit van een eigen wapen, dan moet dit een luchtgeweer of luchtpistool van het kaliber 4,5 mm zijn. Andere kalibers zijn niet toegestaan.

Bij het schieten moet gebruik worden gemaakt van de door de vereniging verstrekte schietkaarten, die tegen een geringe vergoeding te verkrijgen zijn. Voor interne wedstrijden worden de schietkaarten door de vereniging gratis verstrekt.

De vereniging beschikt over een Scatt systeem. Dit is een computer systeem waarmee de schutter kan trainen en waarbij hij/zij het schotverloop kan zien op een monitor gedurende het gehele schot. M.b.v. het systeem wordt de schutter in staat gesteld om zijn/haar techniek te verbeteren en daarbij dus het puntenaantal per geschoten serie!

Luchtpistool

Het luchtpistool wordt ook met een kogel geladen. In tegenstelling tot het geweer heeft het pistool de keep en de korrel als de richtmiddelen. Het gewicht van een pistool varieert rond 900 tot 1000 gram . Het pistool wordt met een hand vastgehouden tijdens het schieten. Er geldt een regel dat de trekkerdruk van een luchtpistool niet lager moet zijn dan 500 gram. 17

De pistoolschijven zijn groter dan de schijven voor het geweer. De doorsnee van de 10-ring is 10 mm terwijl voor het geweer het maar 0.5 mm is.

Om de passieve oog tijdens het proces van het richten niet dicht te knijpen (want dan komt een ongewenste spierspanning) wordt een klepje gebruikt die onder een hoofdbandje bevestigd kan worden of op een speciale schietbril. Voor het schieten op hoog niveau worden de schoenen met platte harde zolen aangeraden, voor de rest heeft men geen speciale uitrusting nodig.

De vereniging beschikt ook over enkele luchtpistolen die door alle leden gebruikt kunnen worden.

Kleding

Schietkleding

Bij het (wedstrijd) geweerschieten maken de schutters gebruik van speciale kleding. Een schietbroek, een schietjas, één schiethandschoen en speciale schietschoenen. De kleding is doorgaans gemaakt van zeer stug leer, is strak getailleerd en wordt (in de topsport) op maat gemaakt. Bovendien moet deze kleding voldoen aan speciale eisen, die zijn vastgelegd in het op die discipline van toepassing zijnde Schiet- en Wedstrijdreglement (nationaal c.q. internationaal).

Kort.om: sportschieten is een sport voor iedereen, en degene die geen wedstrijden buiten de vereniging wil schieten, schiet gewoon zijn of haar “rondjes” op de baan c.q. accommodatie van de eigen vereniging