Bestuursamenstelling

Onze vereniging bestaat uit vijf bestuursleden. Zij voeren de dagelijkse leiding en stellen het programma vast voor de seizoenen.

 Voorzitter: John Klaasing

 Penningmeester: Tonnie Peters

 Secretaris: Marianne Fiddelers

 Bestuurslid: Eric v.d. Heijden

 Bestuurslid: Peter van Gaal